Adwokat Łukasz Leończyk

Zdjęcie na stronie głównej:
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Tim Evanson
- tytuł: Albert V Bryan Federal District Courthouse – Alexandria Va – 0006 – 2012-03-10
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/23165290@N00/6828497116
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/23165290@N00
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY-SA 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie